diumenge, 8 de setembre del 2013

Qui som?

Per aquest curs 2013-2014, l'equip de suport del CEIP L'Urgell està format per:
  • Dues mestres d'educació especial (PT)
Les mestres de pedagogia terapèutica (PT) són especialistes dedicats a promoure l'atenció i desenvolupar la prevenció de les necessitats específiques de suport educatiu que presenta l‟alumnat.
  • Una mestra d'audició i llenguatge (AL)
La mestra d‟audició i llenguatge (AL) és l'especialista que dóna resposta a les necessitats educatives que presenten els alumnes en referència a les dificultats en la comunicació oral i escrita, i ajudar a superar les dificultats específiques de llenguatge i de parla que puguin presentar els alumnes, contextualitzant la seva labor en funció de les característiques pròpies de cada alumne i centre.
  • Una mestra d'atenció a la diversitat (AD)
La mestra AD atén als alumnes que presenten, des d'un desfasament escolar significatiu, fins a dificultats d'inserció educativa i necessitats de suport derivades de la seva incorporació tardana a l'escola, d'una escolarització irregular o d'un desconeixement de les llengües oficials, en relació a la seva procedència.
  • Una orientadora de l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP)
  • Una professora tècnica de serveis a la comunitat (PTSC)
Les seves funcions queden regulades per les instruccions pròpies dels Serveis d‟Orientació
  • Una educadora social de Serveis Socials

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada