diumenge, 8 de setembre del 2013

Què entenem per alumnes amb NESE?

D’acord amb l’article 13 del Decret 67/2008, també esmentat a l’article 19 del Decret 39/2011, s’entén per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu:
a) L’alumnat amb necessitats educatives especials que requereix, durant un període d’escolarització o durant tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat, de trastorns greus de conducta o emocionals o de trastorns generalitzats de desenvolupament.
b) L’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge causades per trastorns de l’aprenentatge, trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i trastorns greus del llenguatge.
c) L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
d) L’alumnat amb un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics.
e) L’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.

Extret de les "INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL CURS 2012-2103" (pàg 42). 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada