dilluns, 11 de novembre del 2013

Aprendre les taules de multiplicar cantant

Aprendre les taules de multiplicar pot resultat una feina molt feixuga per als infants. Per això, proposem una manera més divertida d'aprendre-les, cantant!!!

Taula de l'1

Taula del 2

Taula del 3

Taula del 4
Taula del 5

Taula del 6

Taula del 7
 
Taula del 8

Taula del 9

Taula del 10

Conte per treballar les diferències individuals

El CAZO DE LORENZO ( Isabelle Carrier, 2013)
Amb paraules simples i unes il·lustracions tendres i divertides, l'autora recrea el dia a dia d'un nen diferent: les seves dificultats, les seves qualitats, els obstacles que ha d'afrontar... El cassó de Lorenzo omple un buit, commou al lector, sigui com fos la seva edat. Però el que més crida l'atenció és la senzillesa del dibuix i del concepte. Recomanat a partir de 6 anys. El Trastorn per Dèficit d'Atenció amb/sense Hiperactivitat (TDA-H)

El trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), és un trastorn que s'inicia en la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l'atenció, hiperactivitat o excés de moviment i impulsivitat o dificultats en el control dels impulsos.

La característica essencial del TDAH és un patró persistent de desatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat, més freqüent i greu que l'observat habitualment en subjectes d'un nivell de desenvolupament similar.

  • Segons el DSM-IV (manual diagnòstic) per diagnosticar el TDAH en qualsevol de les seves categories: Algunes alteracions provocades pels símptomes, es presenten en dos o més ambients (per exemple a casa i a l'escola).
  • Alguns d'aquests símptomes que causen alteracions, estaven presents abans dels 7 anys d'edat.
  • Ha d'haver-hi proves clares de deteriorament clínicament significativa de l'activitat social, acadèmica o laboral, és a dir que els símptomes interfereixen de forma significativa la vida de la persona.
  • Els símptomes no apareixen exclusivament en el transcurs d'un trastorn generalitzat del desenvolupament, esquizofrènia o un altre trastorn psicòtic ni s'expliquen millor per la presència d'un altre trastorn mental.

LIBRO_ALUMNO_TDAHEl procés d'adquisició de la lectoescriptura

En aquesta presentació podreu veure algunes de les estratègies que s'utilitzen per introduir i treballar la lectoescriptura en les fases inicials.

L'adquisició de l'escriptura des d'una perspectiva constructivista

L'adquisició de la lectoescriptura és un procés complexe. Amb el següent enllaç, s'explica com emergeix l'escriptura en l'infant seguint un procés constructivista segons Ferreiro i Teberosky.

dimecres, 16 d’octubre del 2013

Introducció a la desena

Continuem treballant amb els números! A partir del treball amb el recompte amb els dits i amb l'ajuda d'un àbac es pot treballar el concepte de desena i, a partir d'aquí, anar introduint la seqüència de números comptant de 10 en 10. Una vegada que ja saben comptar fins a 10, arribar fins a 100 serà fàcil si començam comptant amb sèries de 10: 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100!!! 

dimarts, 15 d’octubre del 2013

Comptar amb els dits

Aquí us deixem un material d'elaboració pròpia per treballar les habilitats de recompte a partir de l'associació del número i la quantitat (dits de les mans). Esperem que us agradi!
 

 

dissabte, 12 d’octubre del 2013

Contes Interactius

L'aplicació PLAY TALES és una llibreria de contes interactius multillenguatge donde podeu trobar llibres per a infants de 1 a 11 anys. Ofereix una gran varietat de llibres que van des dels clàssics contes populars fins a històries modernes i actuals. Aquesta aplicació gratuïta ha estat desenvolupada tant per a dispositius Android com per a iOS o Windows Phone, i compta amb versions per a smartphones i tablets.

                              CONTES INTERACTIUS PER A DISPOSITIUS ANDROID

Propostes de Matemàtiques per al cicle inicial

Aquí us deixam algunes propostes molt interessants per a treballar els continguts de matemàtiques per al cicle inicial (1r i 2n de Primària). Aquest material està extret del CESIRE CEAMAT (Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament).
PROPOSTA D'ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES PER AL CICLE INICIAL

diumenge, 8 de setembre del 2013

Què entenem per alumnes amb NESE?

D’acord amb l’article 13 del Decret 67/2008, també esmentat a l’article 19 del Decret 39/2011, s’entén per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu:
a) L’alumnat amb necessitats educatives especials que requereix, durant un període d’escolarització o durant tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat, de trastorns greus de conducta o emocionals o de trastorns generalitzats de desenvolupament.
b) L’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge causades per trastorns de l’aprenentatge, trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i trastorns greus del llenguatge.
c) L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
d) L’alumnat amb un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics.
e) L’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.

Extret de les "INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL CURS 2012-2103" (pàg 42). 

Qui som?

Per aquest curs 2013-2014, l'equip de suport del CEIP L'Urgell està format per:
  • Dues mestres d'educació especial (PT)
Les mestres de pedagogia terapèutica (PT) són especialistes dedicats a promoure l'atenció i desenvolupar la prevenció de les necessitats específiques de suport educatiu que presenta l‟alumnat.
  • Una mestra d'audició i llenguatge (AL)
La mestra d‟audició i llenguatge (AL) és l'especialista que dóna resposta a les necessitats educatives que presenten els alumnes en referència a les dificultats en la comunicació oral i escrita, i ajudar a superar les dificultats específiques de llenguatge i de parla que puguin presentar els alumnes, contextualitzant la seva labor en funció de les característiques pròpies de cada alumne i centre.
  • Una mestra d'atenció a la diversitat (AD)
La mestra AD atén als alumnes que presenten, des d'un desfasament escolar significatiu, fins a dificultats d'inserció educativa i necessitats de suport derivades de la seva incorporació tardana a l'escola, d'una escolarització irregular o d'un desconeixement de les llengües oficials, en relació a la seva procedència.
  • Una orientadora de l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP)
  • Una professora tècnica de serveis a la comunitat (PTSC)
Les seves funcions queden regulades per les instruccions pròpies dels Serveis d‟Orientació
  • Una educadora social de Serveis Socials

Presentació del blog

Un dels principals objectius del nostre sistema educatiu és oferir la possibilitat d'exercir el dret a l'educació en les millors condicions al conjunt de la població, especialment als alumnes que ho requereixin per les seves característiques particulars. La "inclusió" abasta el context global de l'escola i implica la modificació de tots aquells elements que siguin necessaris per poder educar al conjunt de la població independentment de les seves característiques personals.L'equip de suport és l'instrument humà i professional que ha d'ajudar als tutors a dur a terme la seva tasca en aquest àmbit.

"Equip de Suport al CEIP L'Urgell" és un blog que pretèn donar a conèixer la feina que es desenvolupa a la nostra escola com a membres d'un equip de suport.

L'objectiu és crear un espai on poder compartir informació i recursos relacionats amb l'educació, especialment d'aquells alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu (NESE).